Hypotyreóza

Snížení funkce štítné žlázy měla v minulosti nejčastěji na svědomí zeměpisná poloha, tedy spíše nedostatek přísunu jodu z mořských ryb. Tento nešvar se však podařilo vymítit jódováním soli a pitné vody. Ale i tak se jedná o poměrně rozšířenou chorobu, jen se změnili poměry původce onemocnění. V dnešní době bývá nejčastější příčinou poruchy štítné žlázy autoimunitní reakce organismu. Hashimotova tyreoiditída způsobuje chronický zánět vyvolaný vlastními protilátkami. Štítná žláza je těmito protilátkami ničena, což logicky vede k poklesu produkce jejich hormonů. Rychlost poškození je poměrně proměnlivá, u některých pacientů trvá propuknutí hypotyreózy jen několik měsíců, u jiných se jedná o velice pomalý proces trvající mnoho let. Další možnou příčinou, může být působení virové či bakteriální infekce, která tak jako v předchozím případě buňky imunitního systému způsobí zánět. Některé potraviny a léky obsahují látky, jenž ovlivňují schopnost štítné žlázy využívat vychytaný jód. Těmto látkám říkáme strumigeny. Vezmeme-li v potaz, že se mezi ně řadí např. kedlubny či zelí, setkáváme se s nimi každodenně. Avšak při vyvážené stravě se jedná o naprosto zanedbatelné hodnoty. Jisté riziko by hrozilo pouze při přísné dietě složené z většího množství potravin se strumigeny. Hypotyreóza může být vyvolána i léčbou jiného onemocnění. Při ozařování krku či horní části hrudníku dochází k poškození žlázy. U vážnějších forem hypertyreóz je přistupováno k léčbě radioaktivním jódem či rovnou k chirurgickému odstranění. Ve vzácných případech se může jednat o vrozenou poruchu. V takovémto případě je nutná okamžitá léčba, neboť by došlo k poškození mozku dítěte. Pro včasné rozeznání se provádí vyšetření na množství hormonů již v porodnici. Krom poškození samotné štítné žlázy může být její nedostatečná funkce způsobena sníženou tvorbou tyreostimulačního hormonu, který je produkován hypofýzou.


Jednotlivé projevy se rozvijí povětšinou velmi pozvolně a zpočátku nemusí být přičítány na vrub štítné žláze. Jako první příznak se u Hashimotovy thyroiditidy objevuje struma na krku. Avšak není to podmínkou, je-li příčinou nemoci jiný činitel, dochází naopak k jejímu zmenšení až úplnému vymizení. Vlivem nedostatku hormonu dochází ke zpomalení procesu organismu. Tělo vyrábí méně energie i tepla. To sebou nese útlum činnosti některých orgánů a pocity chladu. Z předchozí věty lze odvodit, že mezi hlavní příznaky patří únava. Nemocný může vykazovat zpomalené pohyby, které ho stejně velice rychle vyčerpávají a má zvýšenou potřebu spánku. Zpomalený metabolismus se odráží v častějších zácpách, myšlení je pomalejší a může se vyskytnout i zhoršená paměť. Kůže bývá vysušená, olupuje se a má větší tendenci ke svědění. Nahromaďováním karoténu se může dostavit i její nažloutlý nádech. Sníží se také kvalita nehtů a vlasů, občas může dojít i k prořídnutí obočí. I přes ztrátu chuti dochází k nárůstu tělesné hmotnosti. Ve velké míře je způsobena nahromaďováním vody, což se může projevovat otoky, zejména v okolí očí, obličeji a dolních končetinách. Častější také mohou být bolesti kloubů a svalové křeče. Krom na prvních pohled patrných symptomů jsou s hypotyreózou spojené i ty naprosto nenápadné. Běžným jevem jsou zvýšené hladiny cholesterolu, jehož usazování sebou nese riziko snížení pružnosti tepen. To vyvolá mírně zvýšený tlak, jenž je povětšinou doprovázen zpomalením srdečního rytmu.